Presentations

Plenary session I.
Kapronczai István
Makrogazdasági agrárinformációs rendszerek fejlődése Magyarországon a rendszerváltás után (The development of macro-economic agro-informatics systems in Hungary following the changes of the regime )
Herdon Miklós, Kovács György, Guthy Zsolt
Informatikai oktatás, kutatás és fejlesztés az elmúlt 35 évben (Teaching, researching and developing informatics over the past thirty-five years )
Vincze Szilvia
A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumának információs portálja (The information gateway of the Centre for Agricultural and Applied Economic Sciences of the University of Debrecen )
Plenary session II.
Mezőszentgyörgyi Dávid, Kaszás Zoltán
Az agrár informatikai fejlesztések ágazati kihatásai az EU finanszírozás tükrében (Sectorial effects of developments in agricultural informatics against the background of EU financing )
Palotay Szilveszter
Egységes alapok, avagy EKOP 1.2.17/A és ami mögötte van (Uniform bases or EKOP 1.2.17/A and whatever there is behind it )
Kemény Gábor
Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer - új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására (Risk management system in Agriculture – A new informatics system to support the risk management of weather hazards )
Dienes-Borbély Nóra
A termőföld árának mérése - módszertani fejlesztések a KSH agrárstatisztikájában (Assessing arable land prices – methodological developments in the agricultural statistics of the Hungarian Central Statistical Office )
Jóźwiak Ákos, Vörös Zsuzsanna
Az ÉlelmiszerLánc-Biztonsági Stratégia informatikai relevanciája - különös tekintettel az e-Learning alkalmazására (The relevance of strategic informatics for the food chain – with a special view to the application of e-learning )
Plenary session III.
Alexander B. Sideridis
Present and future e-Government advances at the service of rural area citizens
Charles Burriel
Proposal for a new approach of accredited credits in American University = The UIUlink platform
Gábor Remetey-Fülöpp
EO/GI opportunities for market players in Agricultural Informatics
HAAI Student Thesis Awards
HAAI Student Thesis Awards
Videoconference - Plenary session
Prof. Fedro Zazueta (University of Florida)
IT in extension, research and teaching: Convergence for the 21st Century
Prof. Gerhard Schiefer (University of Bonn)
Towards transparency in the food chain
Prof. Ir. Adrie J.M. Beulens (LEI Wageningen)
Innovation and Future Internet: Virtualization and Internet of Things are more than just buzz words
Prof. Charles Burriel (Agrosup, Dijon)
Development of Knowledge Data Bank (KDB) for secondary, higher, and professional education and training, and professional usages
HAAI-HAICTA Videoconference session
Sándor Kovács, Péter Balogh, László Huzsvai
Investigating the long memory property of the Hungarian market pig prices by using detrended fluctuation analysis
Ioakeim Tzoulis, Zacharoula S. Andreopoulou
Wood tracking information systems to confront illegal logging
Mónika Varga, Sándor Balogh, Béla Csukás
Implementation of Direct Computer Mapping for sustainable development
Christos Emmanouilidis, Panagiotis Fousekis, Alexei Proskynitopoulo
An analysis of spatial linkages in the EU pork market
Péter Fejes Tóth, Márta Ladányi
Teaching mathematical statistics using computers at the campus of agricultural sciences of Corvinus University Budapest
K. Giannousi, I. Avramidis, C. Dendrinou- Samara
Cu-based nanoparticles as nano-agrochemicals
Session A1
György Hampel, Kinga Dancsházy
Creating a Virtual Learning Environment
Liviu Gaceu
Nutrilab Project - short review upon investigation methodology
Oprea Bianca Oana
Investigation methodology about labels information content of the meat products from Romania, in accordance with European Legislation
Cristina Mihail Popovici
Effect of Microwave and Convective Drying Process on Antioxidant Potential of Agro-Food Products
Michael T. Maliappis, Alexander B. Sideridis, Constantinos P. Yialouris
Knowledge Versioning Management in Agriculture: Implementation and Application to Pest Management
Constantina I. Costopoulou
The Use of Smartphones in Agricultural m-Government
Session A2
Györk Fülöp
Mapping solution of INLAND (Interscale Landscape Diversity Modelling Methodology)
Béla Csukás, Mónika Varga, Sándor Balogh
Direct Computer Mapping of process models in applied life sciences
Sándor Balogh, Mónika Varga, Béla Csukás
Genetic Algorithm, Supporting DCM Based Problem Solving
Orsolya Gyöngyi Varga, Zoltán Túri
Application of GIS to Present Rural Touristic Values of Bihor–Hajdú-Bihar Euroregion
András Tankovics, Sándor Balogh, Mónika Varga
Testing of a process model based Web interface for integration of small family farms in sector spanning traceability
Session B1
Riczu Péter, Nagy Attila, Mesterházi Péter Ákos, Tamás János
Egy intenzív almaültetvény komplex vegetációs vizsgálata távérzékelési műszerekkel (Complex vegetation survey in a fruit plantation by spectral instruments )
Mesterházy Ildikó, Mészáros Róbert, Pongrácz Rita
A magyarországi agroklimatológiai adottságok várható változása a XXI. század végéig három regionális klímamodell tükrében (Expected changes in the agro climatological conditions of Hungary until the end of the 21st century on the bases of three climatic models )
Kozma-Bognár Veronika, Berke József
Hiperspektrális osztályozó eljárások összehasonlítása felszínborítási kategóriák megállapításánál (A comparison of hyperspectral classification procedures in determining surface cover categories )
Busznyák János, Csák Máté
GIS technológiák oktatása a Pannon Egyetem Georgikon Karán (Teaching GIS technologies at the Georgikon Faculty of Pannon University )
Busznyák János, Sisák István
Új térbeli adatstruktúrák a Georgikon Térképszerveren (New spatial data structures on the Gerogikon map server)
Session B2
Várallyai László
ECDL vizsgaközpontunk elmúlt 15 évének tapasztalatai (Experiences of the ECDL examination centre over the past fifteen years )
Huzsvai László, Szőke Szilvia
A talaj hőáramlásának modellezése R-ben (Modelling heat convection of the soil in R )
Várallyai László
A talajszennyezés gazdasági és társadalmi faktorai (Economic and social factors of soil pollution )
Busznyák János, Csák Máté
Informatika, múlt és jelen a Georgikonon (Informatics, its past and present at Georgikon )
Lengyel Péter, Pancsira János
Idegennyelvi oktatás támogatása Scorm alapú online tananyagok fejlesztésével (Supporting foreign language teaching by developing Scorm-based online curricula )
Session C1
Bánszki Attila, Füzesi István
eMABP – elektronikus Magyar Agrár Beszerzési Piactér bemutatása (The introduction of eMABP – electronic Hungarian Agricultural procurement market )
Soltész Angéla, Balogh Péter
A kocatartás termelési és gazdasági kockázatának vizsgálata (An analysis of the production and economic risks of keeping sows )
Csipkés Margit, Nagy Lajos
A biomasszából nyerhető energia ár- és termelési kockázatának figyelembevétele a földhasználat tervezése során (The consideration of the price and production risks related to energy from biomass in land use planning )
Kovács Flórián, Ladányi Márta, Fejes Tóth Péter, Nagy Géza
Az ANOVA feltételeire vonatkozó vizsgálatok és adatkezelési technikák – Esettanulmány a mentafélék illóolaja Ramularia menthicola kórokozó elleni in vivo hatékonyságának feltárására (Analyses and data management technologies related to the conditions of ANOVA – A case study on exploring the in-vivo efficiency of the volatile oil from mints against the pest of Ramularia menthicola )
Buzás Ferenc, Kiss Sándor
Automatizált értékelési modell állatállományok fedezetértékeléséhez (An automated model for the evaluation of the break-even status of animal stocks )
Session C2
Salga Péter
Minősített áruátvétel tejipari és malomipari vállalatoknál (Classified receipt of goods in milk and milling companies )
Halász Attila
Vállalatirányítási rendszer bevezetése egy élelmiszerfeldolgozó vállalatnál (The introduction of a corporate management system in a food processing company )
Sipos Zsolt
Hogyan segíti az androidos mobil alkalmazás az üzletkötők tevékenységét? (How does the application of android mobile phones help the activities of salespersons? )
Rózsa Tünde
ERP rendszerek összehasonlító elemzésének helye és szerepe a kiválasztásban (The place and role of the comparative analysis of ERP systems in selection )
Bakó Mária, Aszalós László
Agrár-adatbányászat korrelációs klaszterezéssel (Agricultural data-mining with correlation clustering )
Session D1
Filep Miklós Gergely
A Mádi hegyközség kiemelt dűlőinek jellemzése a kemometria módszerével
Kádas Ivett
Integrált információs rendszer és pénzügyi-számviteli moduljainak alkalmazása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnál, valamint más nemzeti parkokban
Dávid Zsombor
Agrorobotika-fóliasátrak automatizálása Lego Mindstorms robotok segítségével
Balázs Kocsi, Judit Oláh
Rationalization of busines processes at Partner-Pont Ltd
Szabóné Berta Olga
A magyar mezőgazdaság gazdasági társaságainak informatikai vizsgálata és eredményei
Session D2
Szilvia Botos
The evolution and the development of broadband network in Hungary
Wesley Esdras Santiago, Bárbara Janet Teruel Mederos, Rafael Augustus de Oliveira, Rodolpho César dos Reis Tinini
Drying of Niagara grapes aiming at generating information for processing, supervision and control
Vladimir Caceres
Mobile System for Assessment and Integrated Pest and Disease in Crop of Ancash Agroexports
Iraj Namdarian
The Use of Business Intelligence Components as a proficient tool in Monitoring the Operations and Cost Management in Agricultural Business Sector
Róbert Szilágyi, Imre Labancz
Mobile Internet user aspect in Hungarian agriculture